Carcinoma, Ehrlich Tumor

Ehrlichtumör

Svensk definition

En transplanterbar, svagt differentierad, elakartad tumör som ursprungligen uppkom som ett spontant bröstkarcinom hos en mus. Den kan uppträda i såväl fast som ascitisk form.

Engelsk definition

A transplantable, poorly differentiated malignant tumor which appeared originally as a spontaneous breast carcinoma in a mouse. It grows in both solid and ascitic forms.

Svenska synonymer

Karcinom, Ehrlichtumör

Engelska synonymer

Ehrlich Tumor Carcinoma Ehrlich Ascites Tumor Ascites Tumor, Ehrlich Tumor, Ehrlich Ascites