Carcinoma, Verrucous

Verruköst karcinom

Svensk definition

En typ av kraftigt differentierad epidermoid cancer, som är vanligast i munhålan, men som även kan förekomma i struphuvud, näshålor, matstrupe, penis, anorektala området, vulva, vagina, livmoderhals och hud, särskilt under fötterna. De flesta fall av verrukös cancer i munhålan förekommer hos äldre, icke-rökande, tobaksmissbrukande män. Behandlingen är kirurgisk. Bland strålbehandlade patienter utvecklar 30% en aggressiv cancer inom sex månader.

Engelsk definition

A variant of well-differentiated epidermoid carcinoma that is most common in the oral cavity, but also occurs in the larynx, nasal cavity, esophagus, penis, anorectal region, vulva, vagina, uterine cervix, and skin, especially on the sole of the foot. Most intraoral cases occur in elderly male abusers of smokeless tobacco. The treatment is surgical resection. Radiotherapy is not indicated, as up to 30% treated with radiation become highly aggressive within six months. (Segen, Dictionary of Modern Medicine, 1992)

Svenska synonymer

Karcinom, verruköst

Engelska synonymer

Carcinomas, Verrucous Verrucous Carcinoma Verrucous Carcinomas