Neoplasms, Squamous Cell

Skivepiteltumörer

Svensk definition

Tumörer bestående av skivepitelceller. Begreppet avser inte tumörer belägna i sådan vävnad.

Engelsk definition

Neoplasms of the SQUAMOUS EPITHELIAL CELLS. The concept does not refer to neoplasms located in tissue composed of squamous elements.

Svenska synonymer

Skivepitelcancer

Engelska synonymer

Squamous Cell Neoplasms Cell Neoplasm, Squamous Cell Neoplasms, Squamous Neoplasm, Squamous Cell Squamous Cell Neoplasm Squamous Cell Cancer Cancer, Squamous Cell Cancers, Squamous Cell Cell Cancer, Squamous Cell Cancers, Squamous Squamous Cell Cancers