Epithelial Cells

Epitelceller

Svensk definition

Celler som täcker kroppens inre och yttre ytor genom att bilda lager (epitel) eller samlingar. Epitelceller som täcker huden, munnen, näsan och ändtarmsöppningen kommer från ektoderm; de som täcker andningsvägarna och matsmältningssystemet kommer från endoderm och de som täcker hjärt-kärlsystemet och lymfsystemet kommer från mesoderm. Epitelceller kan främst klassificeras efter form och funktion i skivepitel-, körtelepitel- och övergångsepitelceller.

Engelsk definition

Cells that line the inner and outer surfaces of the body by forming cellular layers (EPITHELIUM) or masses. Epithelial cells lining the SKIN; the MOUTH; the NOSE; and the ANAL CANAL derive from ectoderm; those lining the RESPIRATORY SYSTEM and the DIGESTIVE SYSTEM derive from endoderm; others (CARDIOVASCULAR SYSTEM and LYMPHATIC SYSTEM) derive from mesoderm. Epithelial cells can be classified mainly by cell shape and function into squamous, glandular and transitional epithelial cells.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Cell, Epithelial Cells, Epithelial Epithelial Cell Squamous Epithelial Cells Cell, Squamous Epithelial Cells, Squamous Epithelial Epithelial Cell, Squamous Epithelial Cells, Squamous Squamous Epithelial Cell Squamous Cells Cell, Squamous Cells, Squamous Squamous Cell Transitional Epithelial Cells Cell, Transitional Epithelial Cells, Transitional Epithelial Epithelial Cell, Transitional Epithelial Cells, Transitional Transitional Epithelial Cell Glandular Epithelial Cells Cell, Glandular Epithelial Cells, Glandular Epithelial Epithelial Cell, Glandular Epithelial Cells, Glandular Glandular Epithelial Cell Columnar Glandular Epithelial Cells Cuboidal Glandular Epithelial Cells Adenomatous Epithelial Cells Adenomatous Epithelial Cell Cell, Adenomatous Epithelial Cells, Adenomatous Epithelial Epithelial Cell, Adenomatous Epithelial Cells, Adenomatous