Keratinocytes

Keratinocyter

Svensk definition

Epidermceller som syntetiserar keratin och genomgår typiska förändringar när de vandrar uppåt från epidermis bottenskikt till hudens hornlager. Successiva steg i differentieringen av de epidermisbildande keratinocyterna sker via basalceller, stratum spinosum och granulärceller.

Engelsk definition

Epidermal cells which synthesize keratin and undergo characteristic changes as they move upward from the basal layers of the epidermis to the cornified (horny) layer of the skin. Successive stages of differentiation of the keratinocytes forming the epidermal layers are basal cell, spinous or prickle cell, and the granular cell.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Keratinocyte