Luteal Cells

Luteinceller

Svensk definition

Progesteronproducerande celler i gulkroppen. De stora luteincellerna härrör från granulosacellerna, och de små luteincellerna utgår från tekacellerna.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Cell, Luteal Cells, Luteal Luteal Cell Lutein Cells Cell, Lutein Cells, Lutein Lutein Cell Small Luteal Cells Cell, Small Luteal Cells, Small Luteal Luteal Cell, Small Luteal Cells, Small Small Luteal Cell Theca-Luteal cells Theca Luteal cells Theca-Luteal cell cell, Theca-Luteal cells, Theca-Luteal Theca-Lutein Cells Cell, Theca-Lutein Cells, Theca-Lutein Theca Lutein Cells Theca-Lutein Cell Large Luteal Cells Cell, Large Luteal Cells, Large Luteal Large Luteal Cell Luteal Cell, Large Luteal Cells, Large Granulosa-Luteal Cells Cell, Granulosa-Luteal Cells, Granulosa-Luteal Granulosa Luteal Cells Granulosa-Luteal Cell Granulosa-Lutein Cells Cell, Granulosa-Lutein Cells, Granulosa-Lutein Granulosa Lutein Cells Granulosa-Lutein Cell