Genitalia, Female

Kvinnliga könsorgan

Svensk definition

De honliga fortplantningsorganen. De yttre omfattar vulva, Bartholins körtlar, och klitoris. De inre utgörs av vagina (slidan), uterus (livmodern), äggstockar och äggledare.

Svenska synonymer

Kvinnliga fortplantningsorgan Kvinnliga genitalier Accesoriska kvinnliga könskjörtlar

Engelska synonymer

Female Genitalia Genital Organs, Female Female Genital Organ Female Genital Organs Genital Organ, Female Genitals, Female Female Genital Female Genitals Genital, Female Accessory Sex Organs, Female Sex Organs, Accessory, Female Reproductive System, Female Female Reproductive System Female Reproductive Systems Reproductive Systems, Female