Vulva

Vulva

Svensk definition

De externa könsdelarna hos kvinnan. Här ingår klitoris, blygdläpparna, förgården och dess körtlar.

Engelsk definition

The external genitalia of the female. It includes the CLITORIS, the labia, the vestibule, and its glands.

Svenska synonymer

Kvinnlig blygd

Engelska synonymer

Vulvas