Theca Cells

Tekaceller

Svensk definition

De tillplattade stromaceller som bildar ett hölje, eller teka, utanpå basalmembranet på den mogna äggblåsan. Cellerna är steroidogena och producerar i första hand androgener, vilka fungerar som prekursorer för östrogener i granulosacellerna.

Engelsk definition

The flattened stroma cells forming a sheath or theca outside the basal lamina lining the mature OVARIAN FOLLICLE. Thecal interstitial or stromal cells are steroidogenic, and produce primarily ANDROGENS which serve as precusors of ESTROGENS in the GRANULOSA CELLS.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Cell, Theca Cells, Theca Theca Cell Ovarian Interstitial Cells Cell, Ovarian Interstitial Cells, Ovarian Interstitial Interstitial Cell, Ovarian Interstitial Cells, Ovarian Ovarian Interstitial Cell Theca Interna Interna, Theca Theca Externa Externa, Theca