Ovarian Follicle

Äggblåsa

Svensk definition

Påsliknande cellanhopningar i äggstockarna som innehåller äggceller och från vilka ägget släpps loss under ägglossningen. Oocyterna omges av ett lager av granulosaceller som tillförr en närande mikromiljö (follikulär vätska). Äggblåsornas antal och storlek varierar beroende på kvinnans ålder och reproduktiv status. Det finns fem olika stadier i äggblåsans utveckling; primärt, sekundärt, tertiärt, Graafian och atretiskt. Follikulär utveckling och steroidogenes är beroende av gonadotropiner. .

Engelsk definition

An OOCYTE-containing structure in the cortex of the OVARY. The oocyte is enclosed by a layer of GRANULOSA CELLS providing a nourishing microenvironment (FOLLICULAR FLUID). The number and size of follicles vary depending on the age and reproductive state of the female. The growing follicles are divided into five stages: primary, secondary, tertiary, Graafian, and atretic. Follicular growth and steroidogenesis depend on the presence of GONADOTROPINS.

Svenska synonymer

Graafs follikel Ovarialfollikel Atretisk follikel

Engelska synonymer

Follicle, Ovarian Follicles, Ovarian Ovarian Follicles Graafian Follicle Follicle, Graafian Follicles, Graafian Graafian Follicles Atretic Follicle Atretic Follicles Follicle, Atretic Follicles, Atretic