Leydig Cells

Leydigceller

Svensk definition

Steroidproducerande celler i testiklarnas interstitiella vävnad. De regleras av hypofyshormoner, luteiniserande hormoner eller interstitialcellstimulerande hormon. Testosteron är det huvudsakliga androgena hormonet som produceras.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Testicular Interstitial Cell Testicular Interstitial Cells Leydig Cell Cell, Leydig Cells, Leydig Interstitial Cells, Testicular Cell, Testicular Interstitial Cells, Testicular Interstitial Interstitial Cell, Testicular