Pituitary Hormones

Hypofyshormoner

Svensk definition

Hormoner producerade av hypofysen, inkl. den främre loben (adenohypofysen), den bakre loben (neurohypofysen) och den dåligt definierade mittloben. Strukturellt består de av små peptider, proteiner och glykoproteiner. De styrs av nervsignalsubstanser eller neuroendokrina signalämnen (hypotalamushormoner) från hypotalamus, samt av återsignallering från målorganen i form av t ex binjurebarkhormoner, androgener och östrogener.

Engelsk definition

Hormones secreted by the PITUITARY GLAND including those from the anterior lobe (adenohypophysis), the posterior lobe (neurohypophysis), and the ill-defined intermediate lobe. Structurally, they include small peptides, proteins, and glycoproteins. They are under the regulation of neural signals (NEUROTRANSMITTERS) or neuroendocrine signals (HYPOTHALAMIC HORMONES) from the hypothalamus as well as feedback from their targets such as ADRENAL CORTEX HORMONES; ANDROGENS; ESTROGENS.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Hormones, Pituitary