Hypothalamic Hormones

Hypotalamushormoner

Svensk definition

Hormoner från hypotalamus som styr andra organ, främst hypofysen. Till de mest välkända hör hypofyshormonfrisättande hormoner och hypofyshämmande hormoner. Vasopressin och oxytocin, vilka produceras i den bakre hypofysen kan även utsöndras av hypotalamus, men tas här inte med i gruppen hypotalamushormoner.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Hormones, Hypothalamic Hypothalamic Pituitary-Regulating Peptides Hypothalamic Pituitary Regulating Peptides Peptides, Hypothalamic Pituitary-Regulating Pituitary-Regulating Peptides, Hypothalamic Hypothalamic Pituitary-Regulating Hormones Hormones, Hypothalamic Pituitary-Regulating Hypothalamic Pituitary Regulating Hormones Pituitary-Regulating Hormones, Hypothalamic