Pituitary Hormones, Posterior

Neurohypofyshormoner

Svensk definition

Hormoner utsöndrade av neurohypofysen (bakre hypofysen). De omfattar ett antal peptider som bildas i nervcellerna i hypotalamus, binds till neurofysiner, och lagras i nervändarna i hypofysens bakdel. Vid stimulering frisätts dessa peptider i blodet via hypofysens portkärl.

Engelsk definition

Hormones released from the neurohypophysis (PITUITARY GLAND, POSTERIOR). They include a number of peptides which are formed in the NEURONS in the HYPOTHALAMUS, bound to NEUROPHYSINS, and stored in the nerve terminals in the posterior pituitary. Upon stimulation, these peptides are released into the hypophysial portal vessel blood.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Posterior Pituitary Hormones Neurohypophyseal Peptides Neurohypophyseal Hormones Pituitrin