Pituitary Gland

Hypofys

Svensk definition

En liten, oparig körtel belägen i sella turcica (turksadeln, i gropen på ovansidan kilbenet). Den står i förbindelse med hypotalamus via en kort stjälk.

Svenska synonymer

Nedre hjärnbihang Hypophysis cerebri Undre hjärnbihang

Engelska synonymer

Gland, Pituitary Glands, Pituitary Pituitary Glands Hypophysis Cerebri Cerebri, Hypophysis Cerebrus, Hypophysis Hypophysis Cerebrus Hypophysis Hypophyses Pituitary Stalk Pituitary Stalks Infundibular Stalk Infundibular Stalks Stalk, Infundibular Stalks, Infundibular Infundibulum (Hypophysis) Hypophyseal Stalk Hypophyseal Stalks Stalk, Hypophyseal Stalks, Hypophyseal Hypophyseal Infundibulum Infundibulum, Hypophyseal Infundibulum Infundibulums Hypothalamus, Infundibular Infundibular Hypothalamus Infundibular Stem