Neuropeptides

Neuropeptider

Svensk definition

Peptider som frisätts av nervceller som intercellulära budbärare. Många neuropeptider utgör också hormoner, frisatta av andra celler än nervceller.

Engelsk definition

Peptides released by NEURONS as intercellular messengers. Many neuropeptides are also hormones released by non-neuronal cells.

Svenska synonymer

Peptidneurotransmittorer

Engelska synonymer

Neuropeptide