Calcitonin

Kalcitonin

Svensk definition

Ett peptidhormon som sänker kalciumhalten i blodet. Hos människor utsöndras det av sköldkörtelceller och verkar dämpande på bildandet av osteoklaster och på deras absorptionsförmåga. Hormonets plasmakalciumreglerande verkan är mycket mer uttalad hos barn och i vissa sjukdomstillstånd än hos normala vuxna.

Engelsk definition

A peptide hormone that lowers calcium concentration in the blood. In humans, it is released by thyroid cells and acts to decrease the formation and absorptive activity of osteoclasts. Its role in regulating plasma calcium is much greater in children and in certain diseases than in normal adults.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Calcitrin Thyrocalcitonin Calcitonin(1-32) Ciba 47175-BA Ciba 47175 BA Ciba 47175BA Eel Calcitonin Calcitonin, Eel