Receptors, Calcitonin

Kalcitoninreceptorer

Svensk definition

Cellyteproteiner som binder kalcitonin och utlöser intracellulära förändringar som påverkar cellernas beteende. Kalcitoninrerceptorer utanför nervsystemet förmedlar kalcitoninets roll vid kalciumhomeostas. Kalcitoninreceptorernas roll i hjärnan är ännu inte väl känd.

Engelsk definition

Cell surface proteins that bind calcitonin and trigger intracellular changes which influence the behavior of cells. Calcitonin receptors outside the nervous system mediate the role of calcitonin in calcium homeostasis. The role of calcitonin receptors in the brain is not well understood.

Svenska synonymer

Receptorer, kalcitonin

Engelska synonymer

Calcitonin Receptor Receptor, Calcitonin Calcitonin Receptors