Pancreatic Polypeptide

Pankreatisk polypeptid

Svensk definition

Ett 36-aminosyra bukspottkörtelhormon som huvudsakligen utsöndras av endokrina celler i de perifera delarna av Langerhans cellöar och i nära anslutning till celler som innehåller somatostatin och glukagon. Pankreatiskt polypeptid kan undertrycka magsaftsutsöndring, magsäckstömning, pankreatisk enzymutsöndring och aptit om den läggs i ett perifert kärl. Brist på pankreatiskt polypeptid har kopplats samman med fetma hos råttor och möss.

Engelsk definition

A 36-amino acid pancreatic hormone that is secreted mainly by endocrine cells found at the periphery of the ISLETS OF LANGERHANS and adjacent to cells containing SOMATOSTATIN and GLUCAGON. Pancreatic polypeptide (PP), when administered peripherally, can suppress gastric secretion, gastric emptying, pancreatic enzyme secretion, and appetite. A lack of pancreatic polypeptide (PP) has been associated with OBESITY in rats and mice.

Svenska synonymer

Pankreatisk prohormon

Engelska synonymer

Pancreatic Polypeptide (PP) Pancreatic Polypeptide Hormone Pancreatic Prohormone