Islets of Langerhans

Langerhans cellöar

Svensk definition

Oregelbundna mikroskopiska bildningar av strängar av endokrina celler, spridda i hela bukspottkörteln bland de exokrina kärnorna. Varje cellö är omgiven av bindvävsfibrer och genomsatt av ett nätverk av kapillärkärl. Det finns fyra huvudtyper av celler. De talrikaste betacellerna (50-80%) utsöndrar insulin. Alfaceller (5-20%) utsöndrar glukagon. PP-celler (10-35%) utsöndrar pankreaspolypeptid. Deltaceller (ca 5%) utsöndrar somatostatin.

Engelsk definition

Irregular microscopic structures consisting of cords of endocrine cells that are scattered throughout the PANCREAS among the exocrine acini. Each islet is surrounded by connective tissue fibers and penetrated by a network of capillaries. There are four major cell types. The most abundant beta cells (50-80%) secrete INSULIN. Alpha cells (5-20%) secrete GLUCAGON. PP cells (10-35%) secrete PANCREATIC POLYPEPTIDE. Delta cells (~5%) secrete SOMATOSTATIN.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Langerhans Islets Pancreatic Islets Islet, Pancreatic Islets, Pancreatic Pancreatic Islet Pancreas, Endocrine Endocrine Pancreas Islet Cells Cell, Islet Cells, Islet Islet Cell Islands of Langerhans Langerhans Islands Nesidioblasts Nesidioblast