Glucagon

Glukagon

Svensk definition

Ett bukspottkörtelhormon som utsöndras av Langerhansöarnas alfaceller. Det är en rak polypeptid med 29 aminosyror (molekylvikt 3550 D) som spelar en viktig roll i regleringen av blodsockerhalten, ketonomsättningen och flera andra biokemiska och fysiologiska förlopp.

Engelsk definition

A 29-amino acid pancreatic peptide derived from proglucagon which is also the precursor of intestinal GLUCAGON-LIKE PEPTIDES. Glucagon is secreted by PANCREATIC ALPHA CELLS and plays an important role in regulation of BLOOD GLUCOSE concentration, ketone metabolism, and several other biochemical and physiological processes. (From Gilman et al., Goodman and Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics, 9th ed, p1511)

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Proglucagon (33-61) HG-Factor HG Factor Glukagon Glucagon (1-29) Hyperglycemic-Glycogenolytic Factor Hyperglycemic Glycogenolytic Factor