Blood Glucose

Blodsocker

Svensk definition

Glukos - den sockerart genom vilken kolhydrater transporteras med blodet, uppgår normalt till en halt av 3,5-5,6 mmol/l. Vid onormalt låg koncentration föreligger hypoglycemi, vid onormalt höga halter hyperglycemi.

Engelsk definition

Glucose in blood.

Svenska synonymer

Blodglukos

Engelska synonymer

Blood Sugar Sugar, Blood Glucose, Blood