Hypoglycemia

Hypoglykemi

Svensk definition

Ett syndrom med onormalt låga blodsockerhalter. Klinisk hypoglykemi kan ha olika orsaker. Svår hypoglykemi leder så småningom till glukosbrist i det centrala nervsystemet, vilken slutar i hungerkänsla, svettning, parestesi, nedsatt mental funktion, krampanfall, koma, och t o m död.

Svenska synonymer

Lågt blodsocker Insulinkänning Postprandiell hypoglykemi Reaktiv hypoglykemi

Engelska synonymer

Postprandial Hypoglycemia Hypoglycemia, Postprandial Reactive Hypoglycemia Hypoglycemia, Reactive Fasting Hypoglycemia Hypoglycemia, Fasting Postabsorptive Hypoglycemia Hypoglycemia, Postabsorptive