Glucose Metabolism Disorders

Glukosomsättningsstörningar

Svensk definition

Sjukdomstillstånd vid vilka blodsockerhalterna inte håller sig inom det normala variationsområdet, som vid hypoglykemi och hyperglykemi. Orsakerna till dessa störningar kan variera. Plasmaglukoshalten är av livsavgörande betydelse, då sockret utgör det centrala nervsystemets viktigaste energikälla.

Engelsk definition

Pathological conditions in which the BLOOD GLUCOSE cannot be maintained within the normal range, such as in HYPOGLYCEMIA and HYPERGLYCEMIA. Etiology of these disorders varies. Plasma glucose concentration is critical to survival for it is the predominant fuel for the CENTRAL NERVOUS SYSTEM.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Disorder, Glucose Metabolism Disorders, Glucose Metabolism Metabolism Disorder, Glucose Metabolism Disorders, Glucose Glucose Metabolic Disorders Disorder, Glucose Metabolic Disorders, Glucose Metabolic Metabolic Disorder, Glucose Metabolic Disorders, Glucose Glucose Metabolism Disorder Glucose Metabolic Disorder