Glucose Metabolism Disorders

Glukosomsättningsstörningar

Svensk definition

Sjukdomstillstånd vid vilka blodsockerhalterna inte håller sig inom det normala variationsområdet, som vid hypoglykemi och hyperglykemi. Orsakerna till dessa störningar kan variera. Plasmaglukoshalten är av livsavgörande betydelse, då sockret utgör det centrala nervsystemets viktigaste energikälla.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Disorder, Glucose Metabolism Disorders, Glucose Metabolism Metabolism Disorder, Glucose Metabolism Disorders, Glucose Glucose Metabolic Disorders Disorder, Glucose Metabolic Disorders, Glucose Metabolic Metabolic Disorder, Glucose Metabolic Disorders, Glucose Glucose Metabolism Disorder Glucose Metabolic Disorder