Metabolic Diseases

Ämnesomsättningssjukdomar

Svensk definition

Allmänt begrepp för sjukdomar som orsakas av någon onormal ämnesomsättningsprocess. Sjukdomen kan vara medfödd pga någon ärftlig enzymstörning, eller förvärvad som följd av sjukdom eller skada i ett endokrint organ eller svikt hos ett för metabolismen viktigt organ, som t ex levern.

Engelsk definition

Generic term for diseases caused by an abnormal metabolic process. It can be congenital due to inherited enzyme abnormality (METABOLISM, INBORN ERRORS) or acquired due to disease of an endocrine organ or failure of a metabolically important organ such as the liver. (Stedman, 26th ed)

Svenska synonymer

Metabola sjukdomar

Engelska synonymer

Disease, Metabolic Metabolic Disease Thesaurismosis Thesaurismoses Diseases, Metabolic