Iron Metabolism Disorders

Järnomsättningsstörningar

Svensk definition

Störningar i omsättningen av järn i kroppen, vad gäller upptag, transport, lagring och förbrukning.

Engelsk definition

Disorders in the processing of iron in the body: its absorption, transport, storage, and utilization. (From Mosby's Medical, Nursing, & Allied Health Dictionary, 4th ed)

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Disorder, Iron Metabolism Disorders, Iron Metabolism Iron Metabolism Disorder Metabolism Disorder, Iron Metabolism Disorders, Iron