Calcium Metabolism Disorders

Kalciumomsättningsrubbningar

Svensk definition

Felaktigheter i omsättningen av kalcium i kroppen, vid upptag, transport, lagring och förbrukning.

Engelsk definition

Disorders in the processing of calcium in the body: its absorption, transport, storage, and utilization.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Calcium Metabolism Disorder Disorder, Calcium Metabolism Disorders, Calcium Metabolism