Metabolism, Inborn Errors

Ämnesomsättningsrubbningar, medfödda

Svensk definition

Fel i ämnesomsättningsprocesserna till följd av genetiska mutationer, nedärvda eller förvärvade i livmodern.

Engelsk definition

Errors in metabolic processes resulting from inborn genetic mutations that are inherited or acquired in utero.

Svenska synonymer

Medfödda metabola sjukdomar Metabola rubbningar, medfödda

Engelska synonymer

Errors Metabolism, Inborn Errors Metabolisms, Inborn Inborn Errors Metabolism Inborn Errors Metabolisms Metabolisms, Inborn Errors Metabolism Errors, Inborn Error, Inborn Metabolism Errors, Inborn Metabolism Inborn Metabolism Error Inborn Metabolism Errors Metabolism Error, Inborn Inborn Errors of Metabolism Metabolism Inborn Error Metabolism Inborn Errors