Metal Metabolism, Inborn Errors

Metallämnesomsättningsrubbningar, medfödda

Svensk definition

Dysfunktioner i metallmetabolism som orsakas av inavlade genetiska mutationer vilka är nedärvda eller förvärvade i livmodern.

Engelsk definition

Dysfunctions in the metabolism of metals resulting from inborn genetic mutations that are inherited or acquired in utero.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Metal Metabolism, Inborn Error