Congenital, Hereditary, and Neonatal Diseases and Abnormalities

Medfödda, ärftliga och hos nyfödda uppträdande sjukdomar och missbildningar

Svensk definition

Sjukdomstillstånd som finns redan vid födseln, och ofta före, eller som uppkommer under den första levnadsmånaden, oberoende av orsak. Av dessa sjukdomar kallas de som utgörs av strukturella missbildningar "medfödda missbildningar".

Engelsk definition

Diseases existing at birth and often before birth, or that develop during the first month of life (INFANT, NEWBORN, DISEASES), regardless of causation. Of these diseases, those characterized by structural deformities are termed CONGENITAL ABNORMALITIES.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Congenital Disorders Congenital Disorder Disorder, Congenital Disorders, Congenital Neonatal Diseases and Abnormalities