Infant, Newborn, Diseases

Sjukdomar hos nyfödda

Svensk definition

Sjukdomar som uppträder vid födseln (medfödda) eller under den första levnadsmånaden. Hit räknas inte ärftliga sjukdomar som inte visar sig vid födseln eller inom de 30 första dagarna efter födseln, och heller inte medfödda ämnesomsättningssjukdomar. För dessa finns de särskilda termerna "ärftliga sjukdomar" och "medfödda ämnesomsättningsrubbningar".

Engelsk definition

Diseases of newborn infants present at birth (congenital) or developing within the first month of birth. It does not include hereditary diseases not manifesting at birth or within the first 30 days of life nor does it include inborn errors of metabolism. Both HEREDITARY DISEASES and METABOLISM, INBORN ERRORS are available as general concepts.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Neonatal Diseases Disease, Neonatal Diseases, Neonatal Neonatal Disease