Birth Injuries

Förlossningsskador

Svensk definition

Skador av mekanisk art eller till följd av syrebrist som barnet ådrar sig under förlossningen.

Engelsk definition

Mechanical or anoxic trauma incurred by the infant during labor or delivery.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Injuries, Birth Birth Injury Injury, Birth