Amniotic Band Syndrome

Amnionbandsyndrom

Svensk definition

En rubbning hos nyfödda, där ring- eller bandformade sammandragningar, som ger fördjupningar i mjuka vävnader, ses runt fingrar, tår, lemmar och ibland hals, bröstkorg eller buk. De kan ha samband med spontan amputation i livmodern.

Engelsk definition

A disorder present in the newborn infant in which constriction rings or bands, causing soft tissue depressions, encircle digits, extremities, or limbs and sometimes the neck, thorax, or abdomen. They may be associated with intrauterine amputations.

Svenska synonymer

Streeters syndrom

Engelska synonymer

Syndrome, Amniotic Band Streeter Syndrome Syndrome, Streeter Ring Constrictions, Intrauterine Constriction, Intrauterine Ring Constrictions, Intrauterine Ring Intrauterine Ring Constriction Intrauterine Ring Constrictions Ring Constriction, Intrauterine Annular Grooves Annular Groove Groove, Annular Grooves, Annular Amniotic Bands Amniotic Band Band, Amniotic Bands, Amniotic Amputation, Intrauterine Amputations, Intrauterine Intrauterine Amputation Intrauterine Amputations