Mobius Syndrome

Möbius syndrom

Svensk definition

Ett syndrom med medfödd ansiktsförlamning, ofta associerad med abducenspares och andra medfödda avvikelser, omfattande bl a tungförlamning, klubbfot, störningar i armfunktionerna, kognitiva störningar och bröstmuskeldefekter. De patologiska fynden varierar och innehåller aplasi i hjärnstamskärnorna och aplasi i ansiktsnerverna och ansiktsmusklerna, till följd av flera etiologiska faktorer.

Engelsk definition

A syndrome of congenital facial paralysis, frequently associated with abducens palsy and other congenital abnormalities including lingual palsy, clubfeet, brachial disorders, cognitive deficits, and pectoral muscle defects. Pathologic findings are variable and include brain stem nuclear aplasia, facial nerve aplasia, and facial muscle aplasia, consistent with a multifactorial etiology. (Adams et al., Principles of Neurology, 6th ed, p1020)

Svenska synonymer

Möbius sekvens

Engelska synonymer

Mobius Syndromes Congenital Oculofacial Paralysis, Moebius Möbius Sequence Congenital Ophthalmoplegia and Facial Paresis Moebius Sequence Moebius Spectrum Moebius Syndrome Moebius Syndromes Moebius Congenital Oculofacial Paralysis