Stomatognathic Diseases

Munhålesjukdomar

Svensk definition

Allmänna eller ospecificerade sjukdomar i det stomatognata systemet, dvs mun, tänder, käkar och svalg.

Engelsk definition

General or unspecified diseases of the stomatognathic system, comprising the mouth, teeth, jaws, and pharynx.

Svenska synonymer

Stomatognata sjukdomar Tand- och munhålesjukdomar

Engelska synonymer

Disease, Stomatognathic Diseases, Stomatognathic Stomatognathic Disease Mouth and Tooth Diseases Dental Diseases Dental Disease Disease, Dental Diseases, Dental