Stomatognathic System Abnormalities

Missbildningar i mun, tänder, svalg

Svensk definition

Medfödda anatomiska missbildningar av mun och käkar, inklusive tanduppsättningen.

Engelsk definition

Congenital structural abnormalities of the mouth and jaws, including the dentition.

Svenska synonymer

Stomatognata missbildningar Missbildningar i stomatognata systemet

Engelska synonymer

Abnormalities, Stomatognathic System Abnormality, Stomatognathic System Stomatognathic System Abnormality