Temporomandibular Joint Disorders

Käkledssjukdomar

Svensk definition

En rad sjukdomstillstånd som påverkar käkledens anatomiska och funtionella egenskaper. Faktorer som bidrar till tillståndens komplexitet beror på ledens förhållande till tänder och tuggande och de symtom från andra områden som har samband med smärtor i käkleden, samt svårigheterna att använda traditionell diagnostisk teknik vid käkledspatologi, då vävnad sällan tas och röntgen är otillräcklig eller ospecifik. Vanliga sjukdomstillstånd är missbildningar, fysiska skador, subluxation, luxation, artrit och tumörer.

Engelsk definition

A variety of conditions affecting the anatomic and functional characteristics of the temporomandibular joint. Factors contributing to the complexity of temporomandibular diseases are its relation to dentition and mastication and the symptomatic effects in other areas which account for referred pain to the joint and the difficulties in applying traditional diagnostic procedures to temporomandibular joint pathology where tissue is rarely obtained and x-rays are often inadequate or nonspecific. Common diseases are developmental abnormalities, trauma, subluxation, luxation, arthritis, and neoplasia. (From Thoma's Oral Pathology, 6th ed, pp577-600)

Svenska synonymer

Temporomandibularledssjukdomar TMJ-sjukdomar

Engelska synonymer

Disorder, Temporomandibular Joint Disorders, Temporomandibular Joint Joint Disorder, Temporomandibular Joint Disorders, Temporomandibular Temporomandibular Joint Disorder TMJ Disorders Disorder, TMJ Disorders, TMJ TMJ Disorder Temporomandibular Disorders Disorder, Temporomandibular Disorders, Temporomandibular Temporomandibular Disorder Temporomandibular Joint Diseases Disease, Temporomandibular Joint Diseases, Temporomandibular Joint Joint Disease, Temporomandibular Joint Diseases, Temporomandibular Temporomandibular Joint Disease TMJ Diseases Disease, TMJ Diseases, TMJ TMJ Disease