Musculoskeletal Diseases

Muskel- och skelettsjukdomar

Svensk definition

Sjukdomar i musklerna och deras tillhörande ledband och annan bindvävnad, samt i benvävnad och brosk i allmänhet.

Engelsk definition

Diseases of the muscles and their associated ligaments and other connective tissue and of the bones and cartilage viewed collectively.

Svenska synonymer

Muskel-skelettsjukdomar Muskuloskeletala sjukdomar Rörelseapparatens och bindvävens sjukdomar

Engelska synonymer

Musculoskeletal Disease Orthopedic Disorders Orthopedic Disorder