Fasciitis

Bindvävshinneinflammation

Svensk definition

Inflammation i bindvävshinnorna, t ex senskideinflammation. Det finns tre huvudtyper: 1. Eosinofil fasciit, vilken ger förtjockad, apelsinskalsliknande hud, påminnande om skleroderma; 2. Nekrotiserande fasciit, en svår, fulminant infektion (vanligen orsakad av en betahemolyserande streptokock) med utbredd nekrotisering av yttre bindvävshinnor; 3. Nodulär pseudosarkomatös fasciit, med snabbt ökande antal fibroblaster, mononukleära, inflammatoriska celler och kapillärkärl, oftast i anslutning till inflammerad senskida i underarmen. Tillståndet är inte malignt, men kan förväxlas med fibrosarkom. Syn. fasciit; fascit.

Engelsk definition

Inflammation of the fascia. There are three major types: 1, Eosinophilic fasciitis, an inflammatory reaction with eosinophilia, producing hard thickened skin with an orange-peel configuration suggestive of scleroderma and considered by some a variant of scleroderma; 2, Necrotizing fasciitis (FASCIITIS, NECROTIZING), a serious fulminating infection (usually by a beta hemolytic streptococcus) causing extensive necrosis of superficial fascia; 3, Nodular/Pseudosarcomatous /Proliferative fasciitis, characterized by a rapid growth of fibroblasts with mononuclear inflammatory cells and proliferating capillaries in soft tissue, often the forearm; it is not malignant but is sometimes mistaken for fibrosarcoma.

Svenska synonymer

Fascit

Engelska synonymer

Fasciitides Fascitis Fascitides