Musculoskeletal Abnormalities

Muskel- och skelettmissbildningar

Svensk definition

Medfödda strukturella avvikelser och missbildningar i muskel-skelettsystemet.

Engelsk definition

Congenital structural abnormalities and deformities of the musculoskeletal system.

Svenska synonymer

Muskel-skelettmissbilningar Muskuloskeletala missbildningar

Engelska synonymer

Abnormalities, Musculoskeletal Abnormality, Musculoskeletal Musculoskeletal Abnormality