Facial Paralysis

Ansiktsförlamning

Svensk definition

Stort eller fullständigt bortfall av motoriska muskelfunktioner i ansiktet. Tillståndet kan bero på central eller perifer skada. Skador på nervbanor i centrala nervsystemet från hjärnbarken till ansiktets nervkärnor i pons medför muskelsvaghet som oftast ej omfattar pannans muskler. Ansiktsnervsjukdomar ger vanligtvis generaliserad, halvsidig ansiktssvaghet. Sjukdomar i de neuromuskulära förbindelserna och muskelsjukdomar kan också ge upphov till ansiktsförlamning eller -försvagning.

Engelsk definition

Severe or complete loss of facial muscle motor function. This condition may result from central or peripheral lesions. Damage to CNS motor pathways from the cerebral cortex to the facial nuclei in the pons leads to facial weakness that generally spares the forehead muscles. FACIAL NERVE DISEASES generally results in generalized hemifacial weakness. NEUROMUSCULAR JUNCTION DISEASES and MUSCULAR DISEASES may also cause facial paralysis or paresis.

Svenska synonymer

Facialisförlamning Facialispares

Engelska synonymer

Paralyses, Facial Paralysis, Facial Facial Palsy Facial Palsies Palsies, Facial Palsy, Facial Hemifacial Paralysis Paralyses, Hemifacial Paralysis, Hemifacial Facial Paresis Pareses, Facial Paresis, Facial Facial Palsy, Lower Motor Neuron Lower Motor Neuron Facial Palsy Facial Paralysis, Peripheral Facial Paralyses, Peripheral Paralysis, Peripheral Facial Peripheral Facial Paralysis Facial Palsy, Upper Motor Neuron Upper Motor Neuron Facial Palsy Facial Paralysis, Central Central Facial Paralyses Central Facial Paralysis Facial Paralyses, Central Paralyses, Central Facial Paralysis, Central Facial