Neuromuscular Junction Diseases

Nerv-muskelförbindelsesjukdomar

Svensk definition

Sjukdomstillstånd kännetecknade av nedsatt signalöverföring vid nerv-muskelförbindelsen. Detta kan bero på störningar som påverkar receptorfunktionen, pre- eller postsynaptiska funktioner eller acetylkolinesterasaktiviteten. De flesta sjukdomar av denna kategori har samband med autoimmuna, toxiska eller ärftliga tillstånd.

Engelsk definition

Conditions characterized by impaired transmission of impulses at the NEUROMUSCULAR JUNCTION. This may result from disorders that affect receptor function, pre- or postsynaptic membrane function, or ACETYLCHOLINESTERASE activity. The majority of diseases in this category are associated with autoimmune, toxic, or inherited conditions.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Neuromuscular Junction Disease Neuromuscular Transmission Disorders Neuromuscular Transmission Disorder Neuromuscular Junction Disorders Neuromuscular Junction Disorder Neuromuscular Junction Toxic Disorders Toxic Disorders, Neuromuscular Junction