Neuromuscular Diseases

Neuromuskulära sjukdomar

Svensk definition

En allmän term för lägre grad av motorneuronsjukdom, perifera nervsystemsjukdomar och vissa muskelsjukdomar. Till symtomen hör muskelsvaghet, muskelryckningar, muskelatrofi, kramp, myokymi, muskulär hypertoni, muskelsmärta och muskulär hypotoni.

Svenska synonymer

Nerv-muskelsjukdomar Oppenheims sjukdom Foley-Denny-Browns syndrom

Engelska synonymer

Neuromuscular Disease Foley-Denny-Brown Syndrome Foley Denny Brown Syndrome Syndrome, Foley-Denny-Brown Fasciculation-Cramp Syndrome, Benign Benign Fasciculation-Cramp Syndrome Benign Fasciculation-Cramp Syndromes Fasciculation Cramp Syndrome, Benign Fasciculation-Cramp Syndromes, Benign Cramp-Fasciculation Syndrome Cramp Fasciculation Syndrome Cramp-Fasciculation Syndromes Syndrome, Cramp-Fasciculation Syndromes, Cramp-Fasciculation Oppenheim Disease Oppenheim's Disease Oppenheims Disease Amyotonia Congenita