Muscle Weakness

Muskelsvaghet

Svensk definition

En vag känsla av kraftlöshet, trötthet eller utmattning förknippad med muskelsvaghet. Svagheten kan betecknas som subakut eller kronisk, ofta fortskridande, och är en typisk manifestation av ett flertal muskel- och neuromuskulära sjukdomar.

Engelsk definition

A vague complaint of debility, fatigue, or exhaustion attributable to weakness of various muscles. The weakness can be characterized as subacute or chronic, often progressive, and is a manifestation of many muscle and neuromuscular diseases. (From Wyngaarden et al., Cecil Textbook of Medicine, 19th ed, p2251)

Svenska synonymer

Atoni

Engelska synonymer

Muscle Weaknesses Weakness, Muscle Weaknesses, Muscle Muscular Weakness Muscular Weaknesses Weakness, Muscular Weaknesses, Muscular