Botulism

Botulism

Svensk definition

En sjukdom orsakad av kraftiga neurotoxiner av protein producerade av Clostridium botulinum, vilka stör det presynaptiska frisättandet av acetylkolin vid nerv-muskelförbindelsen. Kliniska tecken är buksmärta, kräkningar, akut förlamning (också andningsförlamning), dimsyn och dubbelseende. Botulism kan delas in i flera typer (t ex matförgiftning, barnbotulism, sårbotulism m fl).

Engelsk definition

A disease caused by potent protein NEUROTOXINS produced by CLOSTRIDIUM BOTULINUM which interfere with the presynaptic release of ACETYLCHOLINE at the NEUROMUSCULAR JUNCTION. Clinical features include abdominal pain, vomiting, acute PARALYSIS (including respiratory paralysis), blurred vision, and DIPLOPIA. Botulism may be classified into several subtypes (e.g., food-borne, infant, wound, and others). (From Adams et al., Principles of Neurology, 6th ed, p1208)

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Botulism, Toxico-Infectious Botulism, Toxico Infectious Toxico-Infectious Botulism Toxico Infectious Botulism Clostridium botulinum Infection Clostridium botulinum Infections Infection, Clostridium botulinum Wound Botulism Botulism, Wound Wound Botulisms Botulism, Infantile Infantile Botulism Infant Botulism Botulism, Infant Infant Botulisms Foodborne Botulism Botulism, Foodborne Foodborne Botulisms