Clostridium Infections

Clostridiuminfektioner

Svensk definition

Infektioner orsakade av bakterier av släktet Clostridium.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Clostridium Infection Infection, Clostridium Infections, Clostridium Clostridioides Infections Clostridioides Infection Clostridium difficile Infections Clostridium difficile Infection Infection, Clostridium difficile Clostridioides difficile Infection Infection, Clostridioides difficile Clostridium sordellii Infections Clostridium sordellii Infection Infection, Clostridium sordellii Clostridioides sordellii Infection Infection, Clostridioides sordellii Clostridium perfringens Infections Clostridium perfringens Infection Clostridioides perfringens Infections Clostridioides perfringens Infection Clostridium perfringens Food Poisoning Clostridioides perfringens Food Poisoning