Poisoning

Förgiftningar

Svensk definition

Ett tillstånd efter efter intag, injektion, inadning av eller exponering till giftiga ämnen.

Engelsk definition

A condition or physical state produced by the ingestion, injection, inhalation of or exposure to a deleterious agent.

Svenska synonymer

Intoxikation

Engelska synonymer

Poisonings