Carbon Tetrachloride Poisoning

Koltetrakloridförgiftning

Svensk definition

Förgiftning orsakad av inandning, förtäring eller injicering av eller hudkontakt med koltetraklorid.

Engelsk definition

Poisoning that results from ingestion, injection, inhalation, or skin absorption of CARBON TETRACHLORIDE.

Svenska synonymer

Tetraklormetanförgiftning

Engelska synonymer

Poisoning, CCl4 CCl4 Poisoning CCl4 Poisonings Poisoning, Carbon Tetrachloride Carbon Tetrachloride Poisonings Poisonings, Carbon Tetrachloride