Plant Poisoning

Växtförgiftning

Svensk definition

Förgiftning efter intag av växter, löv, bär, rötter eller stjälkar. Symtomens svårighetsgrad kan variera från lätt till livshotande hos både människor och djur.

Engelsk definition

Poisoning by the ingestion of plants or its leaves, berries, roots or stalks. The manifestations in both humans and animals vary in severity from mild to life threatening. In animals, especially domestic animals, it is usually the result of ingesting moldy or fermented forage.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Poisoning, Plant Plant Poisonings Poisonings, Plant