Favism

Favism

Svensk definition

Hemolytisk anemi till följd av förtäring av favabönor eller inandning av pollen från Vicia favaväxten hos personer med brist på glukos-6-fosfatdehydrogenas i de röda blodkropparna.

Engelsk definition

Hemolytic anemia due to the ingestion of fava beans or after inhalation of pollen from the Vicia fava plant by persons with glucose-6-phosphate dehydrogenase deficient erythrocytes.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Favisms